Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

Yên Bái: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4/2022

29/04/2022 02:38:17 Xem cỡ chữ Google
Sáng 28/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4/2022. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- báo cáo viên cấp tỉnh

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các báo cáo viên trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thị và thành ủy, đảng ủy trực thuộc cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã nghe lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh thông tin về tình hình cải cách tư pháp trên địa bàn; lãnh đạo Cục Thuế tỉnh thông tin về công tác thu thuế, triển khai hóa đơn điện tử.

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Chế Huy Ba, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy; các đồng chí báo cáo viên tập trung quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương; Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với tiếp tục phản ánh tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, thông tin các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được nêu trong Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của đất nước và của tỉnh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I/2022, phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo gắn với việc thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy; Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái (Giải Búa liềm vàng) năm 2022.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò nêu gương, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tích cực tuyên truyền tạo thống nhất trong nhận thức và tư tưởng toàn xã hội đối với vấn đề Nga - U-crai-na; ban hành hướng dẫn số 51 về củng cố, kiện toàn và xây dựng Quy chế hoạt động đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; chỉ đạo rà soát, thay thế những khẩu hiệu cũ không còn phù hợp, bổ sung khẩu hiệu mới theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn và nội dung do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi để làm tốt công tác tuyên truyền trong Đảng và nhân dân./

 

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h