Tin Hoạt động >> Giám sát và phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Yên Bái tham gia giám sát công tác cán bộ nữ trong Luật Bình đẳng giới

11/09/2019 09:57:29 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cùng tham gia đoàn giám sát với Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Yên Bái về công tác cán bộ nữ trong Luật Bình đẳng giới, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư; Chương trình hành động 36/TU ngày 6/11/2007 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị tại UBND huyện Lục Yên và UBND xã Tô Mậu (Huyện Lục Yên).

Đoàn giám sát làm việc tại Ủy ban Nhân dân xã Tô Mậu, huyện Lục Yên

Tại buổi làm việc Đoàn giám sát đã nghe báo cáo đánh giá kết quả triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới 2007, Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 6/11/2007 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2002 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua giám sát cho thấy Lãnh đạo Cấp ủy cũng như Phòng chuyên môn đã chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo các ngành đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết tới Hội viên, đoàn viên của ngành mình, đồng thời định kỳ sơ, tổng kết đánh giá kết quả, chỉ ra những tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục.

Công tác tham mưu giới thiệu nguồn cán bộ nữ và quy hoạch cán bộ nữ đã được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.Tỷ lệ nữ tham gia Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 cấp huyện đạt 28,6%, cấp ủy cấp cơ sở 14,3%. Tỷ lệ nữ Hội đồng nhân dân cấp huyện đạt 35%, HĐND cấp xã , thị trấn đạt 33,2%. Cán bộ nữ được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị được quan tâm, số lượng cán bộ nữ được đào tạo Lý luận chính trị 139/213 người bằng 65% (trong đó trung cấp lý luận chính trị 135/213; cao cấp, cử nhân 4/18 nữ)…

Kết thúc buổi làm việc đồng chí Trưởng đoàn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời đề nghị Cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo các ngành, đoàn thể trong thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, cụ thể có tác động tích cực thay đổi nhận thức của cộng đồng đối với công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng trước thềm Đại hội Đảng các cấp./.

 

Tin, ảnh: Ban Phong trào

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h