Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

MTTQ tỉnh: Triển khai, hướng dẫn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

18/05/2020 04:20:24 Xem cỡ chữ Google
Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong giám sát nhằm kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp cảu Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội vào cuộc sống; đồng thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách.

Chi trả trực tiếp tại nhà cho người dân

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai, hướng dẫn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Các nội dung giám sát tập trung vào 8 nội dung: Giám sát việc lập danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ hộ kinh doanh có kinh doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm (được xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020, tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020); Việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất làm việc; Hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng; Đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đối với địa phương có ban hành chuẩn nghèo riêng, hộ nghèo của địa phương; Việc hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo nghị định 136/2013/NĐ-CP và giám sát chi trả cho đối tượng và giám sát việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Thông qua hoạt động giám sát việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid -19 của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận bảo đảm việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ tại nghị quyết số 42-NQ/CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời, đồng thời phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân ở địa bàn khu dân cư, nêu cao trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận./.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h